ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАВРШЕТКУ НАСТАВНОГ ПЕРИОДА


28.05.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАВРШЕТКУ НАСТАВНОГ ПЕРИОДА

Поштовани родитељи, драга децо,

Према Правилнику о изменама и допуни Правилника о календару образовно – васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину настава за ученике 8. разреда се завршава у петак 05.06.2020. године, а за ученике од 1. до 7. разреда у уторак 16.06.2020. године.

У складу са Инструкцијама МПНТР обавештавам Вас да ће ТВ часови бити емитовани до петка 29.05.2020. године. Од 01.06.2020. године до завршетка другог полугодишта наставници ће непосредним активностима пружити подршку ученицима у учењу и напредовању, оцењивању, припреми за завршни испит и систематизацији програмских тема.

Све ове активности ћемо и даље спроводити кроз облике наставе на даљину путем сајта школе и платформе Microsoft Teams. Изузетно, у ситуацијама када ученици треба да дођу у школу потребно је дословно примењивати мере са циљем превенције ширења инфекције и са што мањим бројим ученика у истом периоду дана.

Распоред часова припремне наставе, као и упутство за полагање пробног и завршног испита за ученике 8. разреда ученици ће добити од својих одељенских старешина. Подсећам ученике 8. разреда, да у понедељак 01.06.2020. године дођу у школу према унапред предвиђеном распореду да преузму тест за пробни завршни испит из српског језика и комбиновани тест. Обавезно, сваки ученик треба да донесе своју ђачку књижицу.

У уторак 02.06.2020. године, ученици 8.разреда полажу пробни тест из математике. Потребно је да ученици дођу у школско двориште у 7 ч и 15 минута са прибором за рад. У школску зграду ученици ће улазити у мањим групама (по 9 ученика) према јединственом списку ученика 8. разреда основне школе „Ратко Митровић“ који ће бити објављен на вратима школе, као и послат представницима Савета родитеља 8. разреда.

У склопу превентивиних епидемиолошких мера, молим све ученике да поштују социјалну дистанцу.

директор школе

Светлана Милутиновић

СВЕ НОВОСТИ