КолективУПРАВА И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

РАЗРЕДНА НАСТАВА

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ


Управа и стручне службе

Директор
Милутиновић Светлана

Секретар
Милићевић Предраг

Шеф рачуноводства
Стојаковић Биљана

Благајник
Шћепановић Стамена

Психолог
Блажовић Гордана

Библиотекар
Репац Сандра


Разредна настава

Попов Миша - учитељ
Пејовић Катарина - учитељица
Лакић Милан - учитељ
Поповић Љубица - учитељица
Шушњевић Александра - учитељица
Киждобрански Јасна - учитељица
Крсмановић Татјана - учитељица
Јовановић Дејан - учитељ
Томовска Драгана - учитељица
Верхоевен Драгица - учитељица
Шеретовски Јелена - учитељица
Батес Марина - учитељица
Бркљач Јована - учитељица
Ивковић Јелена - учитељица
Самарџић Љиљана - учитељица
Штрбац Биљана - учитељица
Петровић Ивана - учитељица
Ђурић Виолета - учитељица
Ракочевић Кристина - учитељица


Предметна настава

Српски језик и књиженост
Буха Данка
Данчула Дејановић Бојана

Математика
Видовић Недељка
Радовановић Татјана

Физика
Дивац Зоран
Стефановић Александра

Енглески језик
Николић Весна
Павловић Душан

Немачки језик
Пејановић Соња

Биологија
Митић Виолета

Историја
Милисављевић Љубица

Географија
Булут Бранислава

Музичка култура
Вујанац Ивана

Ликовна култура
Тица Јасмина

Хемија
Миловановић Бојана

Техника и технологија
Влајковић Ненад
Зороњић Ема

Физичко и здраствено васпитање
Чучковић Радош
Бабић Дијана

Информатика и рачунарство
Вукомановић Милица
Влајковић Ненад
Радовановић Татјана

Веронаука
Љубинковић Бранислав

Техничко и информатичко образовање
Влајковић Ненад
Обрадовић Милан


Помоћно-техничко особље

Васић Гордана - спремачица
Станковић Лозица - спремачица
Јовановић Бранка - спремачица
Благојевић Биљана - спремачица
Станић Светлана - спремачица
Јеремић Босиљка - спремачица
Јовановић Мила - спремачица
Пешут Нада - сервирка
Дејан Симић - домар