Јавне набавкеОсигурање ученика


-Миленијум Осигурање 2020. година


Услуга физичког обезбеђења

Одлука о додели уговора 2019

Одлука о додели уговора 2020


План јавних набавки

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2018. годину


Јавни оглас

Одлука о расписивању јавног огласа 2021.

Одлука о расписивању јавног огласа 2020.

Одлука о расписивању јавног огласа 2020.- други круг


Екскурзијe и настава у природи


-Јавне набавке - екскурзије 2019
-Јавне набавке - екскурзије 2018
-Јавне набавке - екскурзије 2017


Услуга достављања припремљених оброка у школу


-Јавна набавка - исхрана 2021
-Јавна набавка - исхрана 2020
-Јавна набавка - исхрана 2019
-Јавна набавка - исхрана 2018
-Јавна набавка - исхрана 2017


Набавка електричне енергије


-Набавка електричне енергије 2021.
-Набавка електричне енергије 2020.
-Набавка електричне енергије 2018.
-Набавка електричне енергије 2017.