Јавне набавкеЈавни позив набавка


-Јавни позив набавка-електрична енергија 2021. година

Одлука о додели уговора - набавка електрична енергија 2021. година


Осигурање ученика


-Миленијум Осигурање 2020. година


Услуга физичког обезбеђења

Одлука о додели уговора 2019

Одлука о додели уговора 2020


План јавних набавки

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2018. годину


Јавни оглас

Одлука о расписивању јавног огласа 2020.

Одлука о расписивању јавног огласа 2020.- други круг


Екскурзијe и настава у природи


-Јавне набавке - екскурзије 2019
-Јавне набавке - екскурзије 2018
-Јавне набавке - екскурзије 2017


Услуга достављања припремљених оброка у школу


-Јавна набавка - исхрана 2020
-Јавна набавка - исхрана 2019
-Јавна набавка - исхрана 2018
-Јавна набавка - исхрана 2017


Набавка електричне енергије


-Набавка електричне енергије 2020.
-Набавка електричне енергије 2018.
-Набавка електричне енергије 2017.